Optimer din organisation

05 april 2020 Marie Pedersen
Optimer din organisation

Organisationsudvikling har til formål at optimere en virksomheds organisation, så den er gearet til, at arbejde målrettet for at nå virksomhedens mål. Derudover bør organisationen være i stand til, og ikke mindst åben for, at tackle udfordringer og større ændringer.

Der findes en række forskellige værktøjer til formålet. Hos erhvervskonsulenter Kjerulf & Partnere benytter man sig bl.a. af forandringsledelse, som bygger på meningsfulde forandringsprocesser. Et vigtigt punkt når det gælder forandringsledelse er, at medarbejderne er med på første række. Hvis medarbejdere har følelsen af blot at være brikker i et spil, og har de svært ved at se ideen i de ændringer og beslutninger, der implementeres, vil de alt andet lige miste lysten til at arbejde for ledelsen. I værste fald vil de begynde at arbejde imod ledelsen. Man ved fra undersøgelser, at mennesker først flytter sig, når de selv er medskabere i processen og føler, at de bliver hørt.

Når du skal flytte din organisation, er du derfor nødt til at planlægge den proces, du har tænkt dig at præsentere dine medarbejdere for. En god måde at gribe det an på, er ved at gøre forandringerne nærværende og håndgribelige. Kjerulf & Partnere giver dig værktøjer til, at implementere din nye strategi, og gennem god ledelse at skabe forståelse og accept blandt dine medarbejdere.

Et ord der i dagens Danmark går hånd i hånd med udvikling, inden for erhvervslivet, er robusthed. Det er bl.a. evnen til at tackle udfordringer og håndtere stress. Kjerulf & Partnere har sammensat et kursus i robusthed, da de tror på, at det er en kvalitet man kan tilegne sig gennem træning og udvikling. Kurset bygger på en kombination af læring og refleksionsøvelser, og har til formål at klæde medarbejdere på til at håndtere pressede situationer på arbejdet, samt at blive klog på egne styrker, privat såvel som på arbejdet.

Flere Nyheder