Kloakkens historie

19 december 2019 Lotte Hindsberg
Kloakkens historie

Problemet med at komme af med affald har altid været kendt og det er først i nyere tid at kloaksystemet som vi kender det er blevet indført. I København så sendt som i 1857 og det er først med en ny spildevandslov fra 2012 at ydredanmark er blevet en del af byernes kloaksystem, da kommunerne forpligtigede sig at koble sig på inden 2018. For det blev spildevandet ledt ud i det åbne landskab eller blev tømt af en kloakmester som f.eks. en kloakmester i Holstebro

Natmanden

Inden storbyerne gik over til det kloaksystem vi kender i dag, brugte man i det 18ende århundrede tøndeklorsetter i baggårde og der kørte hver nat en mand rundt i gaderne i en specieldesignet hestevogn og samlede dagens affald ind. Det siges at det var en god ide at stille en øl eller ligende til manden, da han ellers godt kunne komme til at spilde mere end nødvendigt på vejen ud til hestevognen. Metoden med tøndeklosetter i baggården var blandt andet  i København, brugt langt oppe i det 20ende århundrede. 

 

Det første kloaksystem

Det første kloaksystem ledte spildevand og affald direkte ud i søer og åer, hvilke gjorde, at efter et stykke tid begyndte fiskene at dø, da der kom af iltmangel i søerne og åerne, da de ikke kunne rense sig selv hurtigt nok i forhold til den mængde der blev afledt ud. Dette førte til det første rensningsanlæg. Disse rensningsanlæg er op igennem det 20ende århundrede blevet ændret og forbedret i takt med, at der er kommet øget viden om, hvordan man renser spildevandet. I 1960erne gik man over til at automatisere mange af renseanlæggene og man havde den nødvendige viden om fosfor og kvælstoffer. Dette betød at ikke alene det danske drikkevand er blevet markant forbedret, det har også ændret iltmængden i havene og søerne.

Flere Nyheder