Derfor er rottebekæmpelse så vigtigt

06 april 2020 Lotte Hindsberg
Derfor er rottebekæmpelse så vigtigt

Rotter spreder sygdomme til mennesker og derfor er det vigtigt, at hvis man har mistanke om at der er rotter i kloakken, i haven eller i huset, at man med det samme kontakter kommunen. Du har pligt til at reagere, da det er vores almene sundhedstilstand der er afhængig af, at rotter ikke får frit løb. 2 rotter kan på få måneder blive til 400, så det er vigtigt at man reagere med det samme. Husk der er forskel på rotter og så på mus. Mus bringer ikke smitte.

Få din kloak rottesikret

Kloakken inden for skel er det din pligt som husejer, at sikre at den fungere optimalt. At der ikke er huller, som rotter kan komme ind og ned igennem og at den ikke er forstoppet af skidt og slam. Hvis du har en kloakmester ude og tjekke din kloak, kan han sikre at der ikke kan komme rotter op via kloakken, ved at få sat et filter på, der gør det umuligt for rotterne at komme op og igennem. Bor du i Silkeborg kan du med fordel søge på rottebekæmpelse i Silkeborg og få hjælp af en kloakmester.

Det er kommunernes ansvar

Selvom du har pligt til at kontakte kommunen, er det kommunen der har ansvaret for at bekæmpe rotterne. Du må ikke selv begynde at bekæmpe rotterne, der skal uddannet personale til. Det er gratis at kontakte kommunen og få et rottebekæmper ud som ud over at lægge gift ud også undersøger, hvor rotterne kan komme ind så det er muligt at få det repareret. Bekæmpelsen bliver betalt via skatten, så det koster ikke noget direkte at kontakte kommunen. En af metoderne er at der bliver sat kasser op rundt omkring med rottegift. Det er rottebekæmperen der kommer og tjekker kasserne og evt. tømmer dem for døde rotter. 

Flere Nyheder